Home / Vrienden Borns Kleinkoor

logo klein

Borns Kleinkoor zoekt vrienden

 Het Borns Kleinkoor wil graag geestelijke en wereldlijke muziekwerken voor een mannenkoor uitvoeren op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Al meer dan 75 jaar heeft het koor zich zo bij velen doen kennen als cultuurdrager in Borne en als hoeder van een stukje cultureel erfgoed.

Onze ambitie vraagt er om dat concerten plaatsvinden in ruimtes met een goede akoestiek en met ondersteuning door gekwalificeerde musici en solisten. Daarvoor is geld nodig. De contributies van de leden en de concertopbrengsten dragen daartoe bij, maar zijn helaas niet toereikend om alle kosten te dekken. De ledencontributie is recent wel behoorlijk verhoogd en de leden betalen inmiddels zelf hun koorkleding en het printen van de partituren. Verder doen wij er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Niettemin blijft financiële ondersteuning van buiten nodig. Die zoekt het koor bij sponsoren en ook bij 'Vrienden van het Borns Kleinkoor'. Heel graag zouden wij willen dat alle mensen die liefhebber zijn van ons repertoire en graag naar onze concerten komen ook vriend worden van ons koor. Daar stellen wij dan ook iets tegenover.

Als 'Vriend van het Borns Kleinkoor'

  • ontvangt u enkele keren per jaar informatie over de muzikale activiteiten en het wel en wee van het koor;
  • krijgt u een toegangskaart mèt een gereserveerde plaats aangeboden voor elk concert voor een gereduceerde prijs;
  • ligt op uw naam uw toegangskaart mèt programma klaar bij de entree. 

 Voor inschrijving van uw vriendschap bieden we u de volgende mogelijkheden:

  • als vriend voor een minimale bijdrage van € 20,-- per jaar; of
  • als vrienden-koppel voor een minimale bijdrage van € 35,-- (met recht op twee gereserveerde plaatsen voor een gereduceerde prijs bij elk concert).

U kunt u als vriend of vrienden-koppel inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier.